Legg søppel i containerne

Søppel var spredd utover hele området på festplassen i dag. Dette skyldes at noen har lagt husholdnings avfall/poser med hundeavføring i søppelkassene og måker eller andre dyr har spredd dette utover. Vær så snill og bruk containerne til dette.

Og en påminnelse til hundeeiere: Det er båndtvang i Oslo – også på Lindøya. Vis hensyn til allergikere og folk som er redde for hunder, uansett hvor snill din hund er!

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/dyr-i-oslo/hundehold/