Mer søppelgriseri

Noen hensetter avfall ved containerne. Det er en hån at dere lar andre ta hånd om ditt avfall. Dette utviser total likegyldighet og mangel på og innordne seg selvfølgeligheter her på øya. Ta med søpla di hjem, hvis det ikke er plass….

Les mer →

Nye landingsplasser for luftambulanse

Etter råd fra Luftambulansen/AMK-sentralen har vi reduset antallet landingsplasser på Lindøya til følgende to: 1) «Sommerfuglenga» (nordøst for Teltodden) 59.887677 Nord 10.705715 Øst 2) Fotballbanen 59.89004 Nord 10.71461 Øst Se også kart under. Ved særlig kritiske situasjoner kan ambulansene også improvisere alternative landingsplasser. Last…

Les mer →

Loddbøker hentes på kontoret

Minner om at rodemester eller en annen voksen henter loddbøkene som tilhører sin rode. Bøkene kan hentes på kontoret mandag mellom kl: 19-20. Takk for at dere tar godt imot loddselgerne våre, slik at vi også i år kan arrangere en fin Lindøyas dag….

Les mer →

Legg søppel i containerne

Søppel var spredd utover hele området på festplassen i dag. Dette skyldes at noen har lagt husholdnings avfall/poser med hundeavføring i søppelkassene og måker eller andre dyr har spredd dette utover. Vær så snill og bruk containerne til dette. Og en påminnelse til hundeeiere:…

Les mer →