Jordrotteplagen, feller til utlån

Styret har registrert at jordrotte (vånd) er en plage i mange av øyas hager og har kjøpt inn feller til utlån for hytteeiere. Disse kan hentes/leveres tilbake på Kontoret i kontortiden, mandager kl. 19-20. Ikke bruk rottegift mot dyrene! Deres naturlige mat, plantedeler og særlig røtter, er proppfulle av K-vitaminer som virker som motgift mot rottegift, slik at denne har liten/ingen effekt. Det er viktig å bruke engangshansker når en håndterer jordrotter og feller p.g.a. en liten, men ikke helt ignorerbar smittefare (harepest, salmonella). Det er også en del man kan gjøre av opprydding etc i hagen for å gjøre den mindre attraktiv for jordrotter.

Dere kan lese mer om jordrotter på Lindøyas hjemmeside eller her:

http://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/gnagere/vand/