Søppelcontainerne er PRIVATE.

Etter flere runder med søknad og henvendelser til Bymiljøetaten i Oslo kommune og Statsbygg er det klart at det ikke blir gitt offentlig støtte til renovasjon for besøkende på øya vår. Antall besøkende har økt kraftig, og vi hytteeiere kan ikke lenger betale for søppeltømming for besøkende. Vi har tilbudt oss å sørge for det mot økonomisk vederlag, men det er ikke imøtekommet. Vi starter med disse plakatene på containerne så får vi se om vi må ty til andre løsninger feks å stenge containerne for andre enn de som får nøkkel.