Strømbrudd 26-27. april 2016

Strømmen var borte ca. 19 timer mellom tirsdag 26.04 og 27.04 onsdag.

Det kan være verdt å sjekke kjøleskap og frysere.
Eventuelle erstatninger må rettes til ditt forsikringsselskap eller Hafslund. Styret skal ordne med dokumentasjon om noen skulle trenge dette.