Gamle bilder

Brita Gravir har sendt oss noten gamle bilder fra bland annet stiftelsesmøte i Lindøya vel.
Bak på bildet står det skrevet: «Lindøys Vel stiftes E. Wennerschou Borggt no 8 og Syvertsen, hytte nr 102.

Under ser du bilde av hytta til Syvertsen tatt på 20 tallet en gang.