Frivillige

Det er stadig ting å gjøre på øya, har du lyst til å bli kontaktet når det kommer opp malejobber, rydding av skog og planter o.l.

Send styret beskjed så setter vi deg opp på en liste over ressurser som kontaktes når behovene dukker opp.

Vaktmester trenger hjelpemann, her trenger vi noen som kan ta et skikkelig tak – og her må man ikke være skvetten med lukter o.l. da dorunden er en del av denne jobben. Postombringing er også en jobb om sommeren. Til disse jobbene trenger vi raske søknader.