Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret

Valgkomiteen 2016 er godt igang med arbeidet å lage innstilling til valget av nye styre-medlemmer. Valgkomiteen består av Liv Haglund Skaar og Janne Erin Hagner.

Det skal velges 2 medlemmer til styret på generalforsamlingen . Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater.

Er du glad for arrangementene på Lindøya 17 mai og øyas dag? Hvis vi skal klare og arrangere dette fremover, så trenger vi forsterkninger til festkomiteen!

Valgkomiteen oppfordrer alle som ønsker å bidra til et godt styre på Lindøya å ta kontakt med Liv ( 95073889 ) eller Janne ( 48117373).

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et godt nyttår.