Frakt av gods med Oslo Fergene

Oslo fergene fikk en henvendelse fra en hyttebeboer på Lindøya, ang frakt av større ting på ferja.

På grunn av økning av passasjerer, ser Oslo Fergene dette også er vanskelig om vinteren . Kunden mente dette var endring av tjenestetilbudet og burde vært kommunisert ut til hytteeierne.

I utgangspunktet skal det ikke fraktes møbler, materialer og andres store ting på båtene. Se transportvedtekten til Ruter AS  punkt 12
https://ruter.no/om-ruter/vilkar/transportvedtekter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=transportvedtekter&_t_tags=language:no,siteid:7218932c

Oslo fergene har prøvd å vise skjønn så langt det lar seg gjøre, da de er klar over at det er vanskelig å få fraktet større gjenstander ut på øyene, spesielt på vinteren.

Oslo fergene ser en stor økning av passasjerer nå også på vinteren, dette gjør ar de må opplyse om at større gjenstander ikke kan tas som en selvfølge å få med.