Møte med Ruter om fergerutene neste år

Torsdag 8.oktober er representanter fra de 3 styrene i vellene på øyene + Oslofergene invitert til møte med Ruter for å drøfte erfaringer med årets opplegg med fergene.

Velstyret på Lindøya vil gjerne ha innspill og forslag fra dere som mener noe om årets fergeopplegg. Vi skal samordne oss før møtet med de andre vellene for å få fram noen viktige punkter for alle øyene, så fremmer vi de egne hovedsynspunktene for Lindøya som kommer til oss. Styrebehandles først.

Legg inn din merknad/ mening/forslag i denne artikkelen, eller sendt mail til styret@lindoya.no, så blir du med på å bestemme hva vi skal mene den 8.oktober!

Styret