Artikkel på østandssendingens sider om ulovligheter på Lindøya

Styret har sendt klage til NRK Østlandsending på artikkel lagt ut deres hjemmesider. Kopi av klagen er sendt til Dagsavisen og Aftenposten slik at de vet den er innklaget om de vil referere til den.

Toppsaken på Østlandssendingens hjemmesider har en artikkel med overskriften: «Mener flere hundre har bygd ulovlig på Oslo-øyene.»:
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/mener-flere-hundre-har-bygd-ulovlig-pa-oslo-oyene-1.12493797

Fra oss med hytter på Lindøya mener vi denne artikkelen er svært ensidig og til dels spekulativ. Vel og greit at man velger å fremlegge Naturvernforbundets syn, men vinklingen på denne artikkelen gjør jo at man kan oppfatte utsagnene som sannheter. Om man som tilfeldig leser, går gjennom artikkelen – er dette inntrykk man gir, som en sannhet:

  • Mener flere hundre har bygd ulovlig på Oslo-øyene

o   – Tar seg til rette

o   Skal vurdere konsekvenser

o   – Må ivareta øyene

o   Håper hytter må rives

At man slipper til en så ensidig artikkel uten å legge mer fakta på bordet syntes vi er svært kritikkverdig. Det er også svært skuffende å bli fremstilt på denne måten og spesielt for dem som legger ned time etter time på vedlikehold og tilrettelegging av øya – for alle, både hytteeiere og besøkende til øya. Eksempelvis er alle badesteder her ute satt opp, driftet og vedlikeholdt av hytteeiere, veier og stier blir vedlikeholdt på dugnad og med hytteeieres velkontingent. Fjerning av søppel og avfall, skjøtsel av biologisk mangfold på øya – alt dette er det hytteeiere som i hovedsak står for.

At dette blir lagt frem på denne måten nå, med saksbehandling av reguleringsplanen rett rundt hjørnet er selvsagt ikke tilfeldig. Faktaboksen på høyre side sier «Årsaken til at arbeidet har tatt tid var at byrådet ville lage et eget planalternativ som ikke la opp til å rive/flytte hytter slik det opprinnelige forslaget innebar. Det reagerte fylkesmannens miljøvernavdeling på, og partene er enda ikke blitt enige.» – også igjen lagt frem som fakta. Reguleringsplanarbeidet har pågått i årevis men mange forslag – dette med å rive hytter var i ett av forslagene, slett ikke DET opprinnelige forslaget.

Som hytteeiere på Lindøya føler vi oss rett og slett uthengt som lovbrytere og forventer at denne artikkelen blir tatt opp til gjennomgang i redaksjonen, aller helst fjernet, eller kommentert med at dette er Naturvernforbundets mening – ikke sannheter.

Vi føler det ikke naturlig å komme med noen offentlige oppfølginger av denne artikkelen all den tid det ikke tjener vår og alles sak: At vi faktisk får en reguleringsplan vi kan forholde oss til.

 

Begrunnelsen for at artikkelen er ensidig:

  • Overskriften i seg selv hentyder jo rent sagt ut at flesteparten av hytteeierne er lovbrytere, all den tid man sier «Flere hundre» og det er knapt 300 hytter her ute. Dette får stått usagt uten at man legger frem noen som helst dokumentasjon på dette.
  • Neste overskrift: «Tar seg til rette» – hentyder også på at hytteeiere på Lindøya faktisk tar seg til rette. Det kommer ikke frem som et synspunkt Naturvernforbundet har, men som fakta.
  • Neste: «Skal vurdere konsekvenser» – Dette kommer igjen opp som fakta. Teksten som er skrevet under bygger ikke opp til denne overskriften i det hele tatt.
  • Neste: «Må ivareta øyene» Ingenting i denne teksten under bygger opp til denne overskriften. I tillegg legger man inn nærmest som sitat: «Heller ingen av hytteeierne som NRK møtte på Lindøya ville stille til intervju om tilbygg eller nye boder, men sier at de ikke frykter for å måtte gjøre noe på sin tomt.» For det første: Er det profesjonelt journalistisk arbeid å stoppe forbipasserende for intervju om ulovligheter? Mener Østlandssendingens journalister at det er greit håndverk å stoppe hvem som helst å spørre om tilbygg eller boder – på grunnlag av at de befinner seg på øya? Er ikke det rimelig forutinntatt?
  • Siste overskrift: «Håper hytter må rives» – og teksten: «Naturvernforbundet håper derimot at hytteeierne må rive ned det de har bygget ulovlig» – hvordan henger dette sammen med artikkelen ellers, hvor kommer dette utsagnet fra?

Med vennlig hilsen

Lars Askholt
Leder Lindøya vel