Ruter vil ikke endre ruteplanene for høstrutene.

Styret har helt siden det ble bestemt at fergene skulle flyttes forsøkt å påvirke rutetidene, da spesielt i forhold morgenrutene og den korte sommersesongen. Vi vet at enkelte har kontaktet Ruter og fått til svar at rutetidene er avklart med styret. Dette er altså ikke tilfelle, de satte opp den aller tidligste fergen men de andre ønskene vi hadde om endringer ble ikke møtt.

Ruter har lovet oss en dialog på dette men dessverre er de ikke villige til å se på høstrutene heller. Svaret vi får når vi purrer på dette møtet er:
«Høstrutene starter 24/8, og de er nok fastlagt for lenge siden. Rutene må planlegges god tid i forveien av hensyn til bruk av båter, personale og informasjon.
Tanken er å innkalle alle parter til et møte en gang i oktober måned. Vi har da erfaringer med trafikken i hele sommerhalvåret 2015, og det blir da lettere å kunne finne gode løsninger for alle parter for neste år.»

Vi oppfordrer alle som ønsker endringer å legge dette inn på ruters sider: https://ruter.no/fa-hjelp/kontakt-oss/kontaktskjema/

Hilsen styret