BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Etter at Oslo brann og redningsetat hadde gjort en befaring på Lindøya så var det mange brannslukningsapparater som måtte skiftes ut.

Det er oppdaget at flere har kastet sine gamle brannslukkingsapparater i søppel containerne eller satt utenfor. Det er den enkelte hytteeiers ansvar og sørge for å få gamle apparater deponert på en forskriftsmessig måte …. Brannslukningsapparater skal ikke under noen som helst omstendighet kastes i søppelcontainer.

Styret Lindøya vel