Nytt om reguleringsplanen juni 2015

Det er lagt ut et nytt alternativ 2 til reguleringsplanen. Høringsfrist ut august 2015.


http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015074922&fileid=5724085

De nye punktene er markert med gul skrift. Fellesstyrets leder Oddmund Østebø har tatt noen punkter videre med saksbehandler og fått svar:

Dette med hekk og platting ikke mer enn 7 meter fra hytten, og på en side, vil kunne være en bestemmelse i reguleringsplanen for framtiden Dette gjelder fra det tidspunktet planen blir vedtatt, men ingen vil fjerne hekker og plattinger som er lovlig etablert tidligere.
Når det gjelder nyanlegg og utvidelser av brygger, så menes 10% av de ny anlagte brygger som skal kunne være oppmerket som gjestebrygger
Når det gjelder tomtedelingsplanen, så er det prinsipper som skal skrives inn i reguleringsplanen. Det skal ikke lages noen fullstendig plan for alle tomter/hytter på øyene

Detter er nå sendt rådhuset, og høring og politisk behandling av reguleringsplanen blir til høsten 2015.

Styret kan som vanlig kontaktes på mandager på kontoret eller pr. e-post: styret@lindoya.no