Oslo Brann og redningsetat kommer til Lindøya

Oslo Brann og redningsetat kommer til Lindøya 30/6 2015 for husbesøk, ta de vel i mot.

I tillegg til informasjonsarbeid har de også med en feier som vil se på piper. Det er også mulighet for feiing av piper hvis det er tilrettelagt for dette.