Ang. sommerruter

Styret har tatt kontakt med Ruter ang årets sommerruter på Oslo Fergene. Her kan du lese svaret.

Det har kommet noen henvendelser på endringen vi gjorde, men ikke veldig mange.

Å starte sommerruta fire uker tidligere vil koste ca en million kroner. Det finnes ikke penger til dette i budsjettet. I tillegg kommer det praktiske så som å stille mannskap og båter til disposisjon. Tiden før sommeren brukes til vedlikehold, og det er ikke sikkert dette lar seg gjøre helt uten videre.

Det er leit at folket på øyene ikke er fornøyde med tilbudet. Hadde vi hatt økonomi til det, ville vi vurdert å starte sommerruta tidligere.

Som lovet i møtet for en tid tilbake vil vi ta dere med i evalueringsprosessen til høsten, i håp om at vi kan tilby et bedre rutetilbud neste år.