Vellet skal tømmes for møbler og rot

De som har lagret møbler og annet på Vellet må få ryddet opp i dette snarest.
Ta kontakt med vaktmester Hans mobil: 41237689 for og få ryddet ut sine ting.
Minner om Rusken Aksjonen 6 juni, innen da skal Vellet være tømt.

Styret i Lindøya Vel