Endringer i Lindøya vel’s styre

Av helsemessige årsaker trekker styreleder Monica Ekstrøm seg fra sine verv i Lindøya vel.
Vi takker Monica for innsatsen og ønsker henne god bedring.

Det nye styret vil bestå av:

  • Leder – Lars Askholt
  • Nestleder – Christian Myhre
  • Sekretær – Hanne Finstad
  • Kasserer – Stein Welle
  • Styremedlemmer Kari-Anne Helmo og Brita Stedje.

På vegne av styret

Lars Askholt