Strømutkobling vestsiden torsdag 23.04

Grunnet vedlikehold av strømskap blir strømmen periodisk utkoblet torsdag 23.04 fra ca. Kl. 09. Halve øya vil bli strømløs når jobben blir utført.
Det er viktig at hytteeierene er forberedt på at strømmen kan komme på når som helst.