Mer info om flytting av båtene

I sommerferien kommer de to linjene 92 og 93 til å gå omtrent som før, med timesrute det meste av dagen. Resten av året blir de slått sammen til én ringlinje, 95. Den vil også gå timesrute fra mars til oktober, og med avgang på hel time fra Rådhuset.

De fleste øyboerne vil dermed få litt lengre reise med 95 enn de er vant til; på den annen side blir det altså flere avganger vår og høst enn det har vært.

Dette er altså med forbehold om at vi kan ta terminalen i bruk 21.3. som forutsatt.

(Kilde: Ole Mjelva, Ruter)