Sakspapirer Generalforsamling Lindøya Vel

Her kan du laste ned papirene til generalforsamlingen.

Husk at dersom du ikke kan møte selv, kan du gi en av hyttenaboene dine fullmakt til å stemme for deg. Denne fullmakten følger vedlagt og må medtas av den som skal benytte den.

Vi ønsker også å få inn så mye fakta vi kan i «dosaken», vedlagt følger et skjema som vi svært gjerne mottar i utfylt tilstand så raskt som mulig – men du kan også ta det med på generalforsamlingen.

Legger dette skjemaet også med i «word format» som for de fleste gjøre det lettere å fylle ut og sende i retur.