Innkalling til generalforsamling i Lindøya vel

Årets generalforsamling er satt til tirsdag 03. mars 2014, klokka 19.00 i LO Kongressenter (Folkets Hus), Youngsgt. 11.

Saker til generalforsamlingen må sendes styret senest 4 uker før generalforsamlingsdagen. De kan sendes på e-post til:
styret@lindoya.org

Eller til:
Lindøya vel
v/Sekretær Lars Askholt Lyseskrenten 36
0383 Oslo