Rehabillitering på festplassen

Som dere forhåpentligvis vet, er festplassen rehabillitert denne våren. Dette har vært en del av styrets vedlikeholdsplan, godkjent av generalforsamlingen. Festplassen har allerede vært i bruk ved flere anledninger, og de aller fleste tilbakemeldinger har vært utelukkende positive. Dessverre har ikke alle vært like glade, og noen har ringt inn en anonym klage til plan og byggningsetaten. Styret vet ikke hvem som har ringt inn dette, men vi ble ”advart” om at så ville skje.

Det ekstraarbeidet styret er påført i denne sammenheng finner vi svært unødvendig – og også underlig, hvilke motiver skulle styret ha av å begå ulovligheter? Vi er faktisk personlig ansvarlig for det som blir gjort i styrets regi.

Saken ble forrige uke klar fra plan og byggningsetaten -og Lindøya vel har fått medhold i at arbeidene som har vært gjort, både har vært nødvendige i forhold til vårt ansvar for sikkerhet på egne bygninger, og i samsvar med gjeldene lover og regler. (Plan og bygningslovens §20-3).

Hele saken og alle dokumenter ligger tilgjengelig på plan og byggs hjemmesider fra lenken under.

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201407782

Vi håper at flest mulig møter opp på Øyas dag og tar i bruk den nye, oppussede festplassen.

På vegne av styret i Lindøya Vel
Leder Monica Ekstrøm
Sign