Aktuelle linker

Under finner du linker til andre internettsider som er aktuelle for hytteeiere og besøkende på Lindøya.
Har du tips om nye linker eller oppdager linker som ikke fungerer er det fint om du sender en mail til post@lindoya.no

Oslo kommune
Vi ønsker at Oslo skal være en, en trygg by, en vekstby, en miljøby, en kunnskapsby, en internasjonal by og en effektiv kommune bygd på demokratiske prinsipper. Vi vil at flere skal bo i byen vår. Derfor satser vi sterkt på omsorg, utdanning, inkludering og kultur, og vil utvikle bysentrum, boområder og transporttilbud.

Oslo Havnvesen
Oslo Havn KFs hovedformål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift. I dette ligger det å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet. Oslo Havn KF skal også forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Ren Oslofjord
“Ren Oslofjord” er Oslo kommunes miljøprosjekt for å få en renere fjord. Miljøprosjektet er en del av kommunens helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensende bunnsedimenter i Oslo havn og Indre Oslofjord. Tiltakshaver for prosjekt “Ren Oslofjord” er Oslo Havn KF.

Visit Oslo

Mellom Oslomarkas grønne åser og Oslofjorden ligger Norges hovedstad! Kombinasjonen av storbyopplevelser og lett tilgang til friluftsområder gjør Oslo til et unikt reisemål. Vi inviterer deg herved til å finne ditt Oslo!

Marine-service
Marine-Service AS har siden 1917 drevet utleie av turbåter for sluttede selskaper, firmaer og privat. Vi kan derfor tilby tradisjonsrike turer på fjorden. Vi kan oppfylle de fleste ønsker vedrørende mat og drikke, servering, musikk, underholdning etc.

Lindøya Slipp
Vi er lokalisert på Lindøya i Oslo, en øy i Indre Oslojord, rett utenfor Hovedøya. Øya har fast rutebåtforbindelse, året rundt. Her er vår faste kaiplass for fraktebåten vår FJORD.

Osloøyene på internett
Osloøyene ligger i indre Oslofjord og består av 11 større øyer og like mange små øyer. Mange av disse eies av Oslo kommune og forvaltes som friluftsområder. To av øyene ligger ikke i Oslo kommune. Disse er Langøyene (Nesodden) og Håøya (Frogn). Det er mange egnede badeplasser, kulturhistorieske bygninger og store arealer er fredet som naturreservat.

Oslo fergene
Oslo Fergene har rutetilbud til: Hovedøya Bleihøya Gressholmen Lindøya øst Lindøya vest Nakholmen Langøyene (Mai-August) SE VÅR RUTETABELL HER • Linje 91, 92, 93 og 94

Nakholmen vel
Nakholmen er en liten øy i indre Oslofjord – 15 minutters båttur fra Oslo sentrum. Her finner vi 182 hytter, velhus og butikk spredd rundt på ca 150 mål. Gjennom hele sommeren har rundt 500 mennesker lange sommertradisjoner i sine velholdte hytter, og siden øya er et offentlig friareal, har også tilfeldige besøkende mulighet til å benytte øya.

Trafikanten
Trafikanten dekker kollektivtrafikken i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold, Telemark og Østfold.

Oslofjorden.com
Stedet for småbåtbrukere i Oslofjorden. Her finner du oppdatert informasjon og linker som vil gjøre ferien eller helgeturen enda bedre.

Akerselvens båtforening
Akerselvens båtforening ble stiftet 27 mai 1918 med 86 medlemmer. Våren 1963 flytta foreningen fra Akerselven ut til bukta på Hovedøya der vi nå har har bryggene. Allerede i 1924 ble opplagsplassen på Lindøya tatt i bruk, men først i 1936 kunne Lindøya framstå som en funksjonell opplagsplass for alle foreningens båter.

Gressholmen kro
ÅPNER 1.MAI – STENGER 31. AUGUST ÅPNINGSTIDER FRA KL.12:00 TIL 45 minuter før siste ferjen går fra øya Mandager har kjøkkenet stengt P.S. Ring når det er dårlig vær. Vi kan ha stenget tidligere.

Oslofjorden båteierunion

Oslofjorden båteierunion (OBU) er en interesseorganisasjon for båtfolket. OBU har som formål å arbeide for båtlivsinteressene i og rundt Oslofjorden.

Norges Hytteforbund
Forbundets medlemmer består av hytteeiere, andre hytteinteresserte personer og hyttevelforeninger. Velforeninger får medlemskap med service i saker av felles anliggende. Det er ønskelig at velforeningene påtar seg å virke som forbundets lokale kontakter. For å få personlig service, må medlemmer av hyttevelforeninger tegne direkte medlemskap.

OsloSurf
OsloSurf – Det skjer i Oslo er av de mest besøkte Oslonettsider med 85.000 unike brukere hver måned. Innholdet består av guider, bilder og pekere til det aller meste som finnes i Oslo. På hva skjer sidene finner du en omfattende oversikt over arrangementer i Oslo.

Oslofjordens Friluftsråd
Oslofjordens Friluftsråd (OF) ble stiftet allerede i 1933. På denne tida bekymret stadig flere seg over at mulighetene for friluftsliv i Oslofjorden skulle forverres vesentlig. Dels gikk bekymringen på at bygging av hus og hytter på strandtomtene reduserte allmennhetens tilgang, og dels reagerte folk på den økende forurensingen som kom fra industri og offentlig kloakk.

Familiereiser
Det er mange flotte øyer i Oslo fjordbasseng. Noen av dem er blitt en så naturlig del av byen at mange ikke tenker på dem som øyer engang. Det gjelder bl.a. Ulvøya, Ormøya og Bygdøy. Mens andre som Hovedøya, Gressholmen og Langøyene er populære bade- og utfluktsmål. Det er kun på Langøyene det er lov å telte. På Bleikøya, Lindøya og Nakholmen er det små ”kolonihytte-samfunn”.

Skjærgårdstjenesten
Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

Konglig Norsk Seilforening
KNS er landes største regattaarrangør og arrangerer årlig NM og internasjonale mesterskap for ulike båttyper. Sekretariatet i Huk Aveny 1 på Bygdøy er åpent hverdager fra 08:30-16:00, og tilrettelegger for foreningens aktiviteter og svarer medlemmer på deres spørsmål.

Bundefjorden Seilforening

BSF ble stiftet den 18 januar 1939. Foreningen har i dag underkant av 500 medlemmer og holder til i et trivelig miljø på Malmøya, som ligger syd for Oslo sentrum i Bundefjorden. Vi har et aktivt seilmiljø for barn og voksne. Vi holder seilkurs for nybegynner og videregående, og har ukentlige regattaer, vår som høst. Etter regattaene er det premieutdeling med nystekte vafler i landlige omgivelser på Myren på Malmøya

Statsbygg
Totalt forvalter Statsbygg cirka 2,6 millioner m² bygningsareal fordelt på over 2300 bygninger på 615 eiendomskompleks i Norge inkludert Svalbard, og omlag 171 bygninger på 75 eiendomskompleks i utlandet. Statsbygg forvalter også Lindøya.