Velkommen tilLindøya

Øya i indre Oslofjord

LES MER

Du er velkommen påBesøk

Lindøya og de andre hytteøyene egner seg godt for å gå koselige sommerturer

LES MER

Vi har en spennendeGeologi

Lindøya har ikke alltid sett ut slik vi kjenner den i dag. Høyder og forsenkninger er blitt dannet gjennom årmillioners endringer av landskapet.

LES MER

Badebrygger på Lindøya

Fra brygger merket med skilt BADEBRYGGE er det tillatt å bade. Hvis du velger å bruke en av disse bryggene, aksepterer du samtidig VILKÅR for bading fra bryggene.

Stor brannfare på Lindøya

På Lindøya er det stor brannfare om sommeren. Vi oppfordrer alle til å være forsiktig med åpen ild. Åpen ild er forbudt i skog og mark fra 15.

Lindøya Naturreservat

Lindøya har store områder som er vernet. Ta hensyn og ikke kast søppel i naturen. Takk for hjelpen. Lokalitetsbeskrivelse Kartblad (M711): 1814-1 UTM senterpunkt: 959-404 Kartblad (øko): CN044-2