Lindøya i Oslofjorden

På disse sidene kan du lese om den spennende historien til Lindøya, faunaen på øya og mye, mye mer.

Bruk linkene for å navigere deg rundt på sidene. Send gjerne kommentarer og tips til post@lindoya.no.

På Lindøya har vi en butikk som er åpen på sommeren. Vi har flere fine badesteder, men ingen er spesielt godt egnet for små barn. Toalettforholdene er dårlig for besøkende da det finnes kun en offentlige toalett som er plassert midt på øya ved festplassen. Er du hytteeier eller familie til en hytteeier kan du få tilgang til Lindøya Vel sine medlemssider. Her publiseres informasjon som berører hytteeierne.

Har du en nettleser som støtter æøå kan du bruke www.lindøya.no som adresse. Disse sidene vises best på nettleseren til Firefox.

Denne nettleseren kan lastes ned gratis her.

Litt fakta om Lindøya:

Lindøya består av 300 private eide hytter hvor tomten er bygslet av staten. Alle hytteeierne er organisert i Lindøya Vel som fylte 75 år i 1997. Lindøya Vel består av et styre som står for den daglige driften og vedlikeholdet av Lindøya. Lindøya en egen vaktmester hele sommerhalvåret som rydder, tømmer søppel og toaletter samt driver generelt vedlikehold på øya.

Størrelsene på hyttene er regulert til maks grunnflate på 32 kvm for hytte med hems og 40 kvm for hytte uten hems. Hyttene skal være oppført i tre og de har bestemte farger (rød, gul og grønn).

Antall hytter: 300
Antall roder: 16
Antall mål: 410
Meter med strandlinje: ca 4000
Søppelkonteinere: 5
Gårdsnummer: 205
Bruksnummer: 1

Se kart her.

Grasrot Plakat Liggende