Styret har sendt kondolanse til Nakholmen fra Lindøya

På vegne av styret vil jeg overbringe vår dypeste kondolanse etter hendelsene vi har lest og hørt om.
Vi forstår at dette virker dypt inn på dere alle – og det gjør det fra oss på naboøya også!
Vi ønsker å overbringe våre varmeste hilsener til de pårørende og dere alle i den tunge tiden.

Styret sender også blomster til en minnestund som blir avholdt på Nakholmen lørdag.

Kondolansen er mottatt med takk fra Nakholmen som støtte i denne tiden preget av sorg.

På vegne av styret
Lars Askholt

Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08

Bystyrets byutviklingskomité skal behandle reguleringssaken «vår» i sitt septembermøte, og foretok i den anledning en befaring på øyene onsdag 9.august. Tilstede foruten komiteen, Byråden for byutvikling og hennes avdeling var Plan- og bygningsetaten(PBE), byantikvaren. Fellesstyret fikk også delta på befaringen, som ble litt amputert pga. svært dårlig vær.

Fortsett å lese Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08

BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON

Brann og redningsetaten kommer til Lindøya 25 juni.
De vil gi oss på øya brannforebyggende informasjon.
De vil vise oss hvordan brann oppstår og sprer seg, røykvarsler, slokkeutstyr, kommunikasjon, gass, bål og grilling.

Viktig for Lindøya beboere og få med seg dette møtet.

VELKOMMEN TIL FESTPLASSEN DEN 25 JUNI KLOKKA 14.30

Reguleringssaken behandles i byrådet 23.05

Reguleringssaken behandles i byrådet 23.05 – og det er ikke alternativet med flytting av hytter som fremmes:
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn/moeteregistrering/http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fmoeteregistrering–MR-12055-200302720-18603-110–976819837

Dette er strålende nyheter å starte helgen med og selv om det ikke er oppe og avgjort enda er vi nå veldig optimistiske på at enn 17 års lang kamp ser ut til å få sin ende – og med et bra utfall!
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har finlest dokumentene og vet mer om prosessen videre.

Mvh Styret Lindøya vel.

Info til hytteeiere