Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08

Bystyrets byutviklingskomité skal behandle reguleringssaken «vår» i sitt septembermøte, og foretok i den anledning en befaring på øyene onsdag 9.august. Tilstede foruten komiteen, Byråden for byutvikling og hennes avdeling var Plan- og bygningsetaten(PBE), byantikvaren. Fellesstyret fikk også delta på befaringen, som ble litt amputert pga. svært dårlig vær.

Fortsett å lese Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08

BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON

Brann og redningsetaten kommer til Lindøya 25 juni.
De vil gi oss på øya brannforebyggende informasjon.
De vil vise oss hvordan brann oppstår og sprer seg, røykvarsler, slokkeutstyr, kommunikasjon, gass, bål og grilling.

Viktig for Lindøya beboere og få med seg dette møtet.

VELKOMMEN TIL FESTPLASSEN DEN 25 JUNI KLOKKA 14.30

Reguleringssaken behandles i byrådet 23.05

Reguleringssaken behandles i byrådet 23.05 – og det er ikke alternativet med flytting av hytter som fremmes:
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn/moeteregistrering/http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fmoeteregistrering–MR-12055-200302720-18603-110–976819837

Dette er strålende nyheter å starte helgen med og selv om det ikke er oppe og avgjort enda er vi nå veldig optimistiske på at enn 17 års lang kamp ser ut til å få sin ende – og med et bra utfall!
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har finlest dokumentene og vet mer om prosessen videre.

Mvh Styret Lindøya vel.

Sommerjobber på Lindøya 2017

For sommeren 2017 søker styret ungdom (og andre arbeidsvillige) til betalt arbeid av forskjellig slag.

Vi trenger:

  • Postbud (for hele skoleferien)…
  • Hjelpemann for vaktmesteren (dotømming og annet,- start ønskelig fra ansettelse)
  • Diverse arbeid med «grønt» (luking, raking, rydding av buskas)
  • Annet forefallende arbeid

Det er en fordel, men ikke nødvendig, med erfaring fra tilsvarende arbeid. Melding om inntekter sendes skattemyndighetene og vanlige regler for skattetrekk gjelder. Skattefritt beløp er nå opp til 10 000 kr, timelønnen er 150 kr uten skattetrekk, 225 kr hvis skatt.
Postbud og hjelper til vaktmester har egen avlønning/fast beløp.

Søknad sendes på mail til (sekr i velstyret) hanne.finstad@kmd.dep.no.
Frist 1.juni 2017

Info til hytteeiere