Alle innlegg av Lindøya

Søppelcontainerne er PRIVATE.
Etter flere runder med søknad og henvendelser til Bymiljøetaten i Oslo kommune og Statsbygg er det klart at det ikke blir gitt offentlig støtte til renovasjon for besøkende på øya vår. Antall besøkende har økt kraftig, og vi hytteeiere kan ikke lenger betale for søppeltømming for besøkende. Vi har tilbudt oss å sørge for det mot økonomisk vederlag, men det er ikke imøtekommet. Vi starter med disse plakatene på containerne så får vi se om vi må ty til andre løsninger feks å stenge containerne for andre enn de som får nøkkel.

Vårruten 2011 må utsettes

Oslo-Fergene har isproblemer, og kan ikke iverksette vårruten fra 19. mars som planlagt. Fergene seiler fortsatt vinterrute inntil videre, med færre avganger.

Isen ligger i hele indre Oslofjord, og det er uvisst hvor lenge det vil vare. På grunn av isen bruker fergen ofte lengre tid på hver tur, og det kan oppstå forsinkelser utover dagen – særlig i helgene.

Følg med på trafikanten.no om når vårruten vil bli igangsatt.

Så lenge vinterruten seiles, er det mulig å bestille en ekstra avgang utenom ruten til vanlig billettpris, hvis minst 5 personer skal reise. Dette gjelder mandag–fredag i tiden kl. 09 til 18. Bestilling gjøres i telefon 23 32 77 86 senest dagen før.

Turguide til øyene i indre Oslofjord

Visste du at Norges første hovedflyplass lå på Gressholmen, at Hovedøya huset Norges største interneringsleir for «tyskerjenter», at barn med tuberkulose ble sendt til Bleikøya, at den lille øya Padda har hele 193 ulike plantearter, eller at Håøya har tre kystledhytter? Dette er noe av det du kan lese om i Friluftsetatens Turguide til øyene. Fortsett å lese Turguide til øyene i indre Oslofjord